Het NUT is letterlijk een
     eeuwenoud genootschap.
De maatschappij van Konsten en Wetenschappen, tot nut van ’t Algemeen werd in 1784 te Edam gesticht door een gezelschap van 6 personen, onder wie Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind leraar en predikant te Monnickendam.

Het motto van ’t Nut is: “kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling”.

In de afgelopen 50 jaar is het accent langzamerhand steeds meer verschoven van de maatschappelijke emancipatie van de lagere sociale klasse, naar amuse-ment, verstrooiing en vertier, met een duidelijke culturele insigne

En nu is het Nut nog steeds actief in het organiseren van activiteiten en evenementen ‘ ter lering ende vermaak’.

Uiteraard in een wat moderner jasje. Taal-, kook,- en fotografie cursussen worden georganiseerd. Evenals workshops voor persoonlijke ontwikkeling. En minstens 1 keer per maand (en soms meer) wordt theater gemaakt, en lezingen en concerten gegeven. Zowel voor volwassenen en als voor kinderen. De Friese identiteit wordt daarbij soms geaccentueerd door groepen als Tryater een prominente plaats in de programmering te geven.


Het Nut heeft veelal een dorpsoverstijgen-de functie, aangezien ook mensen uit de regio op de evenementen afkomen.

 Archief eerder verschenen nieuwsberichten

[ klik hier ]